Svealands bästa fågellokaler

    

Efter succén med Här tittar vi på FÅGLAR följer vi upp med tre olika böcker om landets bästa fågelplatser, skrivna och fotograferad av Magnus Ullman. Först ut var Götalands bästa fågellokaler  som kom i september 2015. Nu kommer så Svealands bästa fågellokaler  i maj 2017 och slutligen kommer Norrlands bästa fågellokaler 2018. Svealands bästa fågellokaler är på 232 sidor i formatet 150 x 240 mm.  ISBN  978-91-983623-2-2.

Behöver jag verkligen denna bok om jag har Här tittar vi på FÅGLAR? Ja, det behöver du! Det som skiljer mellan dessa två är att det är betydligt fler lokaler med i Svealands bästa fågellokaler och den täcker även in Stockholms Stad.  Köp den direkt från förlaget för 350 kronor här.