Välkommen!

fmhalvdan(small) kopia-page-001TSGOmslag kopiaRRbok kopiaForken 1htvpflågomslag kopiaTWRB COVER kopiaFranmsida

FramsidaBarbie_omslag_150918               

 

hirschfeld förlag ger ut böcker som bygger både på det visuella (fotografi, illustration) och text. Det kan handla om barn- och  presentböcker, konstböcker och fältguider. Natur är oftast, men inte alltid,  den röda tråden. Böckerna skall ligga i en hyfsat vakant nisch.  De skall vara så miljövänligt och etiskt gjorda som möjligt och tryckas på tryckerier med kollektivavtal eller motsvarande för de anställda. Böckerna kan köpas på hemsidan eller via bokhandeln, återförsäljare beställer lämpligen genom Stjärndistribution eller  Bokinfo (fd Bokrondellen).

Få fysiska bokhandlar, förutom de som inte är med i kedjor i Malmö samt Bokhandeln i Ystad, har våra böcker i lager.  Av internetbokhandlarna finns vi hos Ad Libris och vi har ett etablerat samarbete med Bokus.

hirschfeld förlag ägs av Erik Hirschfeld. Erik är medlem av Sveriges Författarförbund och Författarcentrum Syd. Grafiska formgivare, illustratörer, fakta- och språkgranskare m. fl.  finns i nätverk och tas in efter behov. hirschfeld förlag tycker det är lagom att ge ut  1-3 böcker per år och har en planeringshorisont på 18-24 månader.

hirschfeld förlag är medlem av Nordiska Oberoende Förlags Förening, NOFF

Om du vill kontakta oss mailar du hit. Maila hellre än ring. Är du återförsäljare/leverantör och har något akut går det att ringa på 0703-970994. Under 2016 tar vi inte emot några nya manus.

NOFF-Logga1[bast]

 Adress: Köpenhamnsvägen 105D, 217 75 Malmö. Momsnummer SE591201-115101.