Välkommen!

 

 

 

hirschfeld förlag har avvecklats och är numera vilande. Därför kan några länkar på denna sida vara brutna. Naturbokutgivningen har tagits över av Avium Förlag som nås via Facebook eller epost.   Köp våra kvarvarande titlar via bokhandeln, återförsäljare beställer lämpligen genom Stjärndistribution eller  Bokinfo (fd Bokrondellen).

Av internetbokhandlarna finns vi hos både Ad Libris och  Bokus.